عصر کرد
توضیحات زیبای دکتر شکوری در مورد غم داشتن
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 17:23:14
عصر کرد - آخرین خبر /شادی عدم غم نیست...

http://www.Kurd-Online.ir/Fa/News/792425/توضیحات-زیبای-دکتر-شکوری-در-مورد-غم-داشتن
بستن   چاپ