عصر کرد
گاوی رو به کارشناس اسپانیایی؛ بدبخت رقت‌انگیز!
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 17:22:41
عصر کرد - ورزش 3 /گاوی یک سرمایه مهم برای بارسا است و غیبت او به دلیل مصدومیت رباط صلیبی بسیار به ضرر ژاوی شده است. او قلب تیم بود و در غیابش بارسا نتوانسته ریتم مناسبی داشته باشد. 

عصر کرد

گاوی امروز در مقابل اظهارات انتقادی پاکو گونزالس که پائو کوبارسی، مدافع 17 ساله بارسا، را شدیدا زیر بار انتقاد گرفته بود و نمایش دیشب او برابر گرانادا را تاسف بار خواند، واکنش نشان داد.

عصر کرد

این کارشناس کادنا کوپه با انتقاد از بازی کوبارسی نوشت: «بدبخت و تاسف‌بار مثل کوبارسی. کاشپدرش به او بگوید فوتبال شغل مناسبی برای تو نیست.»
اظهارنظری که خشم گاوی را باعث شد و برایش نوشت: «رقت انگیز تو هستی، کمی به خودت بیا.»

http://www.Kurd-Online.ir/Fa/News/792408/گاوی-رو-به-کارشناس-اسپانیایی؛-بدبخت-رقت‌انگیز!
بستن   چاپ