عصر کرد
ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 16:14:40
عصر کرد - آخرین خبر /به شعر زیبا اردشیر رستمی گوش دهید.

http://www.Kurd-Online.ir/Fa/News/792376/ای-مرگ-بیا-که-زندگی-ما-را-کشت
بستن   چاپ