عصر کرد
داستان غم انگیز آخرین وداع شهریار با ثریا و سروده ی او
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 15:07:03
عصر کرد - آخرین خبر /آنچه با صدای اردشیر رستمی می شنوید، شعری است از استاد شهریار تحت عنوان "خاطره ی بهجت آباد" ...
خواستگار با نفوذ پری، با هزار زور و تهدید وی را به ازدواج با خود راضی کرد و شهریار را مجبور به رها کردن درس و زندگی و ترک دیار نمود. شهریار از مادر پری خواست تا برای آخرین بار فرصتی برای ملاقات دلدارش در بهجت آباد فراهم آورد. مادر قول میسر کردن این دیدار را به شهریار داد اما روز مقرر پری بر سر قرار حاضر نشد...
بازار

عصر کرد

تاج عشق آری به خاکستر نشینان می دهندهر گدای عشق را حافظ نخواند شهریار

http://www.Kurd-Online.ir/Fa/News/792345/داستان-غم-انگیز-آخرین-وداع-شهریار-با-ثریا-و-سروده-ی-او
بستن   چاپ